OCEANS

 

Ja fa més de cent anys que van crear-se diversos instituts oceanogràfics arreu del món sempre amb l’objectiu d’avançar en el coneixement científic dels mars i oceans i en l’assessorament a les diverses administracions sobre la gestió de l’espai costaner i marí i dels seus recursos.

L’Institut Océanographique de Monaco, fundat l’any 1906 pel Princep Albert 1er, i avui sota la tutela del Govern de la República Francesa; l’Instituto Español de Oceanografia (IEO) fundat l’any 1914 per Odón de Buen, professor de la Universitat de Barcelona entre 1989 i 1910, i altres instituts semblants es van establir a diversos països del nostre entorn.

Catalunya, tot i haver tingut personalitats mundialment  reconegudes així com institucions que han desenvolupat l’ensenyament i la recerca científica en diverses àrees properes a l’Oceanografia, mai no ha tingut cap institució pròpia especialment dedicada a la promoció dels estudis i les aplicacions d’aquesta Ciència.

Ni l’Institut d’Estudis Catalans, ni la Institució Catalana d’Història Natural, ni la Societat Catalana de Biologia ni les diverses universitats catalanes no han ocupat l’espai científic pluridisciplinari que representa l’Oceanografia, l’Oceanologia o les Ciències Marines, com es coneix, en diferents ambients, l’estudi de les mars i els oceans. Cal reconéixer, no obstant, l’esforç integrador dut a terme en els darrers anys entre diversos departaments de les universitats i instituts del CSIC a nivell de formació superior (Màster, Doctorat) que han resultat en la formació d’un número important d’experts al més alt nivell.

L’Institut Oceanogràfic de Catalunya (IOC) és una plataforma de promoció, en l’àmbit català, dels coneixements científics en el camp de l’Oceanografia. L’IOC està concebut com un vehicle de comunicació entre els diferents experts i institucions catalans amb la finalitat de donar a conéixer a la Societat una visió a la vegada rigorosa i assequible dels coneixements científics i de les novetats que es produeixen en l’àmbit de la Oceanografia i, en general, de les anomenades ciències de la Terra.

L’Institut Oceanogràfic de Catalunya aspira a contribuir de manera decisiva en la formació de professionals a diversos nivells col·laborant amb les diverses institucions d’ensenyament de Catalunya amb l’objectiu de ser en condicions d’afrontar els nombrosos reptes que ens posen l’ús dels oceans i dels seus recursos així com la seva interacció amb l’atmosfera que condiciona l’evolució del clima.

L’Institut Oceanogràfic de Catalunya també persegueix el foment del desenvolupament a Catalunya de l’anomenada Oceanografia Operacional que s’està produïnt a escala mundial i que requereix d’una acció concertada entre institucions científiques i administracions per dur a terme observacions continuades així com l’anàlisi i predicció del sistema marí i costaner.

L’Institut Oceanogràfic de Catalunya és també un esforç col·lectiu per a assessorar a les Administracions catalanes sobre aspectes científics i tècnics relacionats amb la nostra mar, les zones costaneres i la seva projecció global. Aspectes relacionats amb els recursos marins, la seva gestió i conservació són considerats una prioritat per a l’IOC.

Es tracta, en definitiva, d’una iniciativa que pretén desenvolupar la sòlida vocació docent i investigadora dels seus membres i posar a disposició de la Societat els amplis i alhora profunds coneixements de la comunitat científica catalana en el camp de l’Oceanografia.

Per a dur endavant la tasca que l’IOC es proposa, es requereix la contribució voluntària de científics i de institucions tant de recerca com d’ensenyament. Per aquest motiu faig una crida a tots els científics que se sentin relacionats amb l’Oceanografia perquè facin un pas endavant i s’integrin en aquesta plataforma.Blanes, 1 d’agost de 2010

Dr Antoni Cruzado i Alorda

Oceans Catalonia International SL

Institut Oceanogràfic de Catalunya